Vetenskapligt råd

Till Riksgälden finns ett vetenskapligt råd knutet. Rådet har bland annat till uppgift att bistå med råd och idéer inom Riksgäldens olika ansvarsområden samt kvalitetssäkra de utvärderings- och analysmetoder som Riksgälden tar fram och tillämpar. Rådets möten leds av riksgäldsdirektören.

Ledamöter

Peter Englund, professor i finansiell ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm
Nils Gottfries, professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet
Anna Larsson Seim, docent i nationalekonomi vid Stockholms universitet