Styrelse

Riksgäldens styrelse utses av regeringen. Styrelsen har nio ledamöter, två arbetstagarrepresentanter och ett revisionsutskott.

Till höger hittar du protokoll från styrelsemötena och kommande möte. 
Datum för alla möten finns i kalender för styrelsemöten.

Ledamöter i Riksgäldens styrelse 

Foto: Lars O. Grönstedt, ledamot i Riksgäldens styrelse.

Yvonne Gustafsson
(ordförande) 
Tidigare generaldirektör på Statskontoret.
Tillträdde 2014.

Lars O. Grönstedt
(vice ordförande)
Tidigare verkställande direktör för Handelsbanken.
Tillträdde 2009.

Foto: Rikard Forslid, professor vid Stockholms universitet

 

Rikard Forslid
Professor vid Stockholms universitet
Tillträdde 2016. 

Ylva Hedén Westerdahl
Prognoschef på Konjunkturinstitutet
Tillträdde 2017.

Foto: Hans Lindblad, generaldirektör Riksgälden

Foto: Ann-Christine Lindeblad, Justitieråd i Högsta domstolen

Hans Lindblad
Riksgäldsdirektör

Ann-Christine Lindeblad
Justitieråd i Högsta domstolen.
Tillträdde 2015. 

Foto: Marika Rindborg Holmgren, ledamot i Riksgäldens styrelse

 

Marika Rindborg Holmgren
Advokat.
Tillträdde 2009.

Helena Thunander Holmstedt
Ekonomidirektör på Försvarsmakten
Tillträdde 2015.

 

Nils Öberg
Generaldirektör
vid Kriminalvården
Tillträdde 2017.

 

Arbetstagarrepresentanter i Riksgäldens styrelse

Christina Goede
Heidi Marks

Kontakt

Ingela Grönquist, chefsjurist och protokollförare, ingela.gronquist@riksgalden.se

Kommande möte

  • 14 december 2018, 10:00
    Styrelsemöte

Styrelseprotokoll 2018

Styrelseprotokoll 2017

Styrelseprotokoll 2016

Styrelseprotokoll 2015

Styrelseprotokoll 2014

Styrelseprotokoll 2013

Styrelseprotokoll 2012

Styrelseprotokoll 2011

Styrelseprotokoll 2010