Ekonomi

Enheten Ekonomi ansvarar bland annat för att utveckla och förvalta verksamhetsplanering och uppföljning, ekonomistyrning, hållbarhetsfrågor avseende miljö samt arkiv- och diariefrågor.