Ekonomi

Foto, Annela Yderberg (jpeg)Enheten Ekonomi ansvarar bland annat för att utveckla och förvalta verksamhetsplanering och uppföljning, ekonomistyrning, hållbarhetsfrågor avseende miljö samt arkiv- och diariefrågor.

Annela Yderberg
annela.yderberg@riksgalden.se