Backoffice

Karin Wernvall, chef för Backoffice. Foto

Enheten Backoffice ansvarar för clearing och avveckling av Riksgäldens affärstransaktioner. Backoffice ansvarar också för betalningsverksamheten inom Riksgälden och andra myndigheter. 

Karin Wernvall
karin.wernvall@riksgalden.se