Stöd

Kristina Davidsson

Avdelningen Stöd består av enheterna Ekonomi, HR och Backoffice. Vi levererar stöd till alla verksamheter inom Riksgälden utifrån enheternas ansvarsområden.

 

Kristina Davidsson
kristina.davidsson@riksgalden.se