Stöd

Avdelningen Stöd består av enheterna Ekonomi, HR och Backoffice. Vi levererar stöd till alla verksamheter inom Riksgälden utifrån enheternas ansvarsområden.

 

Jörgen Eklund
jorgen.eklund@riksgalden.se