Statens internbank

Avdelningen Statens internbank erbjuder statliga myndigheter lån och placeringsmöjligheter till så goda villkor som möjligt utan att subventionera myndigheterna.

Statens internbank ansvarar för det statliga betalningsmodellen. Modellen ska ge möjligheter till effektiva och säkra betalningar, ge god service till myndigheterna och bidra till en god kassahållning i staten.

Annika Gyllström
annika.gyllstrom@riksgalden.se

Läs mer

Du kan få mer information om Statens internbank på den del av vår webbplats som vänder sig till de som arbetar på en myndighet, ett affärsverk eller statligt bolag.

Statens internbank