Risk

Karin Olausson

Enheten Risk ansvarar för identifiering, värdering, uppföljning och rapportering av Riksgäldens finansiella och operativa risker. Vi har även ansvar för kontorets säkerhet och beredskap.

 

Karin Olausson
karin.olausson@riksgalden.se

Läs mer

Riskhantering