Risk

Mats Filipsson, chef på Riskavdelningen. Foto

Enheten Risk ansvarar för identifiering, värdering, uppföljning och rapportering av Riksgäldens finansiella och operativa risker. Vi har även ansvar för kontorets säkerhet och beredskap.

 

Mats Filipsson
mats.filipsson@riksgalden.se

Läs mer

Riskhantering