Kommunikation

Enheten Kommunikation leder och samordnar Riksgäldens interna och externa kommunikation. Vi stödjer organisationen med råd och service i kommunikationsfrågor och ansvarar för Riksgäldens webbplatser.

Jörgen Eklund
jorgen.eklund@riksgalden.se