Stab

Charlotte Rydin, chefsjurist. Foto

Avdelningen Stab består av enheterna Kommunikation och Risk. Vi förser Riksgälden med råd, stöd och analys inom enheternas ansvarsområden.

Jörgen Eklund
jorgen.eklund@riksgalden.se