Upplåning

Foto: Anna SjulanderEnheten Upplåning har det operativa ansvaret för upplåningen genom att hantera auktioner i statspapper och ta upp lån i utländsk valuta. Enheten ansvarar också för likviditetsförvaltningen och finansierar dagliga underskott eller placerar överskott i statens betalningar. Återförsäljar- och investerarrelationer ingår även i verksamheten.

Anna Sjulander
anna.sjulander@riksgalden.se