Analys och utveckling

Magdalena Belin, foto

Analys- och utvecklingsenheten ansvarar för analysen av hur statsskulden ska vara sammansatt. Bland annat tar vi fram förslag till riktlinjer för statsskuldsförvaltningen som regeringen slutligen fattar beslut om. Vi planerar i vilka instrument, på vilka löptider och i vilka valutor som staten ska låna. Till uppgifterna hör också att ta fram och offentliggöra statistik över statlig upplåning och statsskuld.

Magdalena Belin
magdalena.belin@riksgalden.se