Analys och utveckling

Magdalena Belin, fotoEnheten Analys och utveckling bistår med ekonomisk analys och rådgivning internt och externt. Dessutom ingår ansvar för samordning av arbetet med förslag till riktlinjer för statsskuldsförvaltningen. Enheten gör också prognoser över statens inkomster och utgifter för att beräkna statens lånebehov. Verksamheten planerar även hur staten ska låna, i vilka instrument, löptider, valutor, etc. Till enhetens ansvar hör också att ta fram och offentliggöra statistik över statlig upplåning och statsskuld.

Magdalena Belin
magdalena.belin@riksgalden.se