Skuldförvaltning

Göran RobertssonAvdelningen Skuldförvaltning finansierar statsskulden genom att låna pengar både i Sverige och i utlandet. Det görs genom att ge ut statspapper som köps av institutioner som banker och försäkringsbolag. Vi lånar också av mindre företag och privatpersoner via produkterna Premieobligationer och Riksgäldsspar. Till avdelningens ansvar hör också att göra prognoser, beräkna statens lånebehov och ta fram underlag för strategiska beslut för statens skuldförvaltning.


Göran Robertsson
goran.robertsson@riksgalden.se