Skuldförvaltning

Avdelningen Skuldförvaltning ansvarar för statens upplåning och Göran Robertssonskuldförvaltning. Vi ger ut statsobligationer och andra värde­papper som köps av svenska och utländska banker, fonder, försäkringsbolag och andra investerare. På avdelningen arbetar drygt 20 personer fördelade på två enheter: Analys- och utvecklingsenheten samt Upplåningsenheten.

Göran Robertsson, avdelningschef
goran.robertsson@riksgalden.se

foto: Maria Norström, biträdande avdelningschefVi lägger stor vikt vid att ha bra relationer med våra investerare. En bred investerarbas ger lägre upplåningskostnader på sikt och värdefull återkoppling på vår verksamhet. Vi arbetar även med internationella organisationer såsom EU, OECD, IMF och Världsbanken. Det ger oss möjlighet att dela våra erfarenheter med skuldförvaltare och andra aktörer på finansmarknaden.

Maria Norström, biträdande avdelningschef
maria.norstrom@riksgalden.se