Resolutionsdelegationen

Resolutionsdelegationen är ett särskilt beslutande organ för frågor som Riksgälden ska pröva enligt lagen om resolution, lagen om förebyggande statligt stöd, lagen om insättningsgaranti och lagen om investerarskydd. Resolutionsdelegationen ska besluta i frågor som är av principiell karaktär eller större betydelse eller gäller föreskrifter.

Ledamöter:
Hans Lindblad, Riksgäldsdirektör och ordförande
Ann-Christine Lindeblad, ledamot i Högsta domstolen
Kerstin Calissendorff, justitieråd i Högsta domstolen
Lars O Grönstedt, ledamot i Riksgäldens styrelse
Stefan Lindskog, justitieråd i Högsta domstolen