Verksledning

RiksgäldsdirektörHans Lindblad, foto

Hans Lindblad är riksgäldsdirektör sedan den 1 februari 2013.

Hans Lindblad är disputerad nationalekonom med erfarenhet från statlig förvaltning och finansmarknaden. Han har haft ledande positioner inom den penningpolitiska avdelningen på Riksbanken. Mellan 2006 och 2012 arbetade Hans Lindblad som statssekreterare åt finansminister Anders Borg.

Riksgäldsdirektören är utsedd av regeringen. Förordnandet gäller till och med den 31 januari 2022.

E-post: hans.lindblad@riksgalden.se

Biträdande Riksgäldsdirektör

Jörgen Eklund är biträdande riksgäldsdirektör sedan september 2019.

E-post: jorgen.eklund@riksgalden.se

Ledningsgrupp

Ledningsgruppen ska stötta riksgäldsdirektören genom att diskutera och bereda såväl strategiska frågeställningar som kontorsövergripande beslut som fattas av riksgäldsdirektören. Gruppen leds av riksgäldsdirektören och består utöver verksledningen av chefsekonomen samt avdelningscheferna.