Internrevision

Anna Bjurefeldt, Internrevisor, fotoInternrevisorn har styrelsens uppdrag att granska Riksgäldens verksamhet och rapporterar direkt till styrelsen.

Anna Bjurefeldt
anna.bjurefeldt@riksgalden.se