Garanti och kredit

Eva Cassel, fotoAvdelningen Garanti och kredit ger garantier och lån till företag och projekt efter beslut av riksdag och regering. Vi värderar vilken ekonomisk risk staten tar och för denna risk tar vi ut en avgift.

Eva Cassel
eva.cassel@riksgalden.se