Garanti och finansiering

Eva Cassel, foto

Avdelningen Garanti och finansiering består av de två enheterna Garanti och utlåning, respektive Kärnavfallsfinansiering. Vi har i uppdrag av riksdag och regering att dels tillhandahålla garantier och lån till organisationer och projekt och beräkna den ekonomiska risken för staten med sådan finansiering, dels att bedöma storleken på de ekonomiska avsättningar som måste göras för den framtida hanteringen av radioaktivt avfall från rivna kärntekniska anläggningar.

Eva Cassel
eva.cassel@riksgalden.se