Finansiell stabilitet och konsumentskydd

Avdelningen Finansiell stabilitet och konsumentskydd ansvarar för arbetet inom två av Riksgäldens uppdrag: resolution (bankkrishantering) och insättningsgarantin.

Johanna Fager Wettergren
Johanna.FagerWettergren@riksgalden.se

 

 

Läs mer

Finansiell stabilitet