Ekonomisk analys

Mattias Persson, jpegEkonomisk analys bistår med kvalificerad ekonomisk analys inom alla Riksgäldens ansvarsområden. Avdelningen ansvarar också för utveckling av den makroekonomiska analysen samt löpande analys av det finanspolitiska ramverket. Den interna samordningen av finansiell stabilitetsanalys och prognoser för statens lånebehov hanteras också av Ekonomisk analys.

Mattias Persson
mattias.persson@riksgalden.se