Organisation

Organisationsschema Styrelse Verksledning Vetenskapligt råd Finansiell stabilitet och konsumentskydd Garanti och kredit Statens internbank Skuldförvaltning Stab Stöd Internrevision Upplåning Analys Privatmarknad Juridik Ekonomisk analys Risk Kommunikation Ekonomi Backoffice IT Business intelligence HR Infrastruktur IT-service Leveransplanering och metodstöd Utveckling Resolutionsdelegationen