Organisation

Organisationsschema Styrelse Verksledning Vetenskapligt råd Finansiell stabilitet och konsumentskydd Stora institut Mellanstora och små institut Garanti och kredit Statens internbank Skuldförvaltning Stab Stöd Internrevision Analys Juridik Ekonomisk analys Kommunikation Risk Säkerhet Ekonomi Backoffice IT Upplåning HR Resolutionsdelegationen