Miljö - en naturlig del i vår verksamhet

Vi bidrar till en hållbar samhällsutveckling genom att arbeta aktivt med miljöfrågor inom de områden där vår direkta miljöpåverkan är som störst.

Miljöperspektivet är en naturlig och värdeskapande del i verksamheten och i våra dagliga beslut. Vårt miljöarbete fokuserar på de områden där vår direkta miljöpåverkan är störst. Det handlar om:

  • Energianvändning
  • Pappersanvändning
  • Upphandling

Genom att aktivt arbeta med detta bidrar vi till att uppnå sveriges miljömål Sveriges miljömål, webbsida (öppnas i nytt fönster) inom områdena begränsad klimatpåverkan och giftfri miljö.

Vi har en hållbarhetspolicy som styr vår övergripande inriktning på miljöansvarstagande och en riktlinje för Riksgäldens miljöarbete som tydliggör ramarna för Riksgäldens miljöarbete och beskriver hur miljöarbetet följs upp. Vidare integrerar vi miljöperspektivet i styrdokument och riktlinjer.

Vi uppfyller kraven i förordning (2009:907) Läs förordning (2009:907) på riksdagen.se (öppnas i nytt fönster).  om miljöledning i statliga myndigheter. Naturvårdsverket har regeringens uppdrag att årligen sammanställa miljöledningsarbete i statliga myndigheter. För att ge en antydan om hur myndigheterna ligger till har de konstruerat ett rankingsystem. År 2015 uppnådde vi 18 poäng av 23 möjliga. Läs även Riksgäldens miljörapport 2016

Sedan mars 2013 kompenserar vi vårt koldioxidutsläpp för tjänsteresor. Kompensationen görs via vår resebyrå Travellink som anlitar tricorona.com Länk till annan webbplats. Klimatkompensationen innebär att vi finansierar utvecklingen av förnybar energiproduktion i utvecklingsländer. Projekten är Certifierade genom CDM Golden Standard.

Vårt framtida miljöarbete

Under 2017 kommer vi att arbeta för att förbättra vårt miljöledningsarbete genom att ISO 14001:2015 certifiera miljöledningssystemet och utbilda alla medarbetare inom miljö. Vi kommer att arbeta för att lokalerna som vi flyttar till under december är miljöeffektiva. Vi har även som mål att minska verksamhetselen med 3%.