Miljö - en naturlig del i vår verksamhet

Riksgälden bidrar till en hållbar samhällsutveckling genom att arbeta aktivt med miljöfrågor inom de områden där vi har störst miljöpåverkan.

Miljöperspektivet är en naturlig och värdeskapande del i verksamheten och våra dagliga beslut. Miljöarbetet fokuserar på de områden där vår miljöpåverkan är störst. Det handlar om:

  • energianvändning
  • pappersanvändning
  • upphandling.

Genom vårt miljöarbete bidrar vi till att uppnå Sveriges miljömålSveriges miljömål, webbsida (öppnas i nytt fönster) inom områdena begränsad klimatpåverkan och giftfri miljö.

Riksgälden har en hållbarhetspolicy som styr den övergripande inriktningen på miljöansvarstagandet och riktlinjer som tydliggör ramarna för miljöarbetet och beskriver hur det följs upp. Vi integrerar också miljöperspektivet i andra styrdokument, till exempel för upphandling och IT.

ISO-certifiering och rankning

Riksgäldens miljöarbete är certifierat enligt ISO 14001 sedan april 2017. Det innebär att vi lever upp till vissa konkreta och erkända miljökrav och att vi strävar efter att utveckla miljöarbetet kontinuerligt.

Vi uppfyller även kraven i förordning (2009:907)Läs förordning (2009:907) på riksdagen.se (öppnas i nytt fönster).  om miljöledning i statliga myndigheter. Naturvårdsverket har regeringens uppdrag att årligen sammanställa miljöledningsarbete i statliga myndigheter. I den ranking som Naturvårdsverket använder hade Riksgälden 17 poäng av 23 möjliga i den senaste sammanställningen från 2016.

Kompensation för koldioxidutsläpp

Sedan mars 2013 kompenserar vi vårt koldioxidutsläpp för tjänsteresor. Kompensationen görs via resebyrån Travellink som anlitar Tricorona. Kompensationen innebär att vi finansierar utvecklingen av förnybar energiproduktion i utvecklingsländer. Projekten är certifierade genom CDM Golden Standard.

Pågående miljöarbete

Under 2017 arbetar vi bland annat med att utbilda alla medarbetare inom miljö. Vi har också som mål att minska verksamhetens elanvändning med 3 procent. En annan viktig miljöfråga är att säkerställa att de lokaler Riksgälden flyttar till i december 2017 är miljöeffektiva.