Om Riksgälden

Tre kronor i Riksgäldens reception, bild.

Riksgälden är statens centrala finansförvaltning och har även uppdrag som bidrar till att värna finansiell stabilitet. Vi spelar därmed en viktig roll i samhällsekonomin och på finansmarknaden.

Riksgälden är en statlig myndighet som rapporterar till Finansdepartementet. Regeringen utser vår styrelse och riksgäldsdirektören som är vår högste chef. Riksgälden grundades 1789.

Vårt uppdrag

I Riksgäldens uppdrag ingår att: 

  • vara statens internbank
  • ta upp lån och förvalta statsskulden
  • ge statliga garantier och krediter
  • säkra finansieringen av kärnavfall
  • ansvara för insättningsgarantin och investerarskyddet
  • ansvara för statens hantering av banker i kris

Vårt mål

Riksgäldens övergripande mål är att minimera kostnaderna för statens finansförvaltning utan att risken blir för hög och att bidra till finansiell stabilitet.

Vår vision

Tillsammans gör vi Riksgälden till en förebild både i Sverige och internationellt.

Namnet Riksgälden

Vårt namn kommer från "gäld", som är ett gammalt svenskt ord för "skuld". Vi hanterar rikets skuld och heter därför Riksgälden.

Vårt juridiska namn är Riksgäldskontoret. 

Så styrs och arbetar vi

Riksgälden styrs av lagar, förordningar och riktlinjer från riksdag och regering. Vi beslutar också själva om policyer och riktlinjer för hur vi ska arbeta.

Så styrs och arbetar Riksgälden