Riksgäldens garantier och utlåning utom staten

 

Garantier (miljoner kronor)
  2013-12-312014-12-312015-12-312016-12-312017-09-30
Bankgarantier 8 928 935 0 0 0
Öresundsbro Konsortiet 19 697 19 343 17 308 18 578 16 689
Nordiska Investe-
ringsbanken, NIB
6 312 6 314 5 761 4 745 3 426
Pensionsgarantier 8 165 8 158 8 575 8 514 8 376
Övriga 433 837 856 879 851
TOTALT 43 535 35 587 32 500 32 716

29 522

 

Utlåning (miljoner kronor)
  2013-12-312014-12-312015-12-312016-12-312017-10-31
A-Train AB 1 000 1 000 1 000 1 000 957
SVEDAB 5 191 5 346 5 396 5 476 5 576
Swedavia AB - - - - -
Irland 5 366 5 661 5 519 5 749 5 852
Island 1 833 0 - - -
Övrigt 333 308 245 193 134
TOTALT 13 723 12 315 12 160 12 418 12 519


Mer information

Riksgäldens garantier och lån