Våra fordringar

En fordran kan uppstå genom att en låntagare inte kan betala tillbaka sitt lån till oss eller genom att vi infriar en garanti och därmed löser det garanterade lånet. I båda fallen arbetar vi aktivt för att få igen pengarna.

Som ett exempel löste vi i december 2011 Saab Automobiles lån i Europeiska investeringsbanken, som vi ställt ut en garanti för. Vi fick då en fordran på 2,1 miljarder kronor, vilket motsvarade lånet inklusive tillhörande kostnader.

I övrigt hade vi i slutet av 2016 127 fordringar på enskilda näringsidkare och mindre företag inom främst jordbruks- och glesbygdsnäringen. De flesta av dessa fordringar har vi tagit över från Länsstyrelserna, som tidigare utfärdat jordbruks- och glesbygdsgarantier för att stödja lokala näringar. Fordringarna uppgick den 31 december 2016 till cirka 480 miljoner kronor inklusive upplupna dröjsmålsräntor. Möjligheterna att få tillbaka pengarna är begränsade eftersom många av låntagarna har dålig betalningsförmåga.