Vår utlåning

Riksgälden kan ge lån till verksamheter efter beslut av riksdag och regering. Vår utlåning har främst finansierat infrastrukturprojekt som till exempel Arlandabanan.

I samband med den senaste finanskrisen fick vi utlåningsuppdrag till bland annat fordonsindustrin och andra stater.

Vår utlåning finansieras genom Riksgäldens ordinarie upplåningsverksamhet. När vi lånar ut får låntagaren betala en ränta som motsvarar vår kostnad för att ta upp lån och en avgift för kreditrisken.

En del lån kan i stället för ränta och amortering ha villkor för återbetalningen. Hur stor återbetalningen blir beror då på hur det går ekonomiskt för låntagaren, till exempel hur vinsten eller försäljningen utvecklar sig. Sådana royaltylån har vi bland annat gett till flygindustrin. De finns beskrivna under Forskning och utveckling.

Vi beräknar regelbundet vilka förluster vi kan vänta oss. Per den 31 december 2016 bedömde vi att det finns risk för nettoförluster i två av lånen. Vi har därför skrivit ned värdet på dessa lån med 239 miljoner kronor i vår redovisning. Det är en minskning av nedskrivningarna med 63 miljoner kronor jämfört med föregående årsskifte.

Riksgäldens utlåning till företag och länder 2017-10-31

Riksgäldens utlåning till företag
(klicka på bilden för större version)

Utlåning till företag och andra länder
(excel)