Såhär hanterar Riksgälden garantier och lån - Riksgalden.se

Såhär hanterar Riksgälden garantier och lån

Inför att vi ska ge en garanti eller ett lån analyserar vi riskerna i åtagandet.

Därefter bestämmer vi villkoren för garantin eller lånet och beräknar den avgift som ska täcka vår risk.

Sedan utformar och utfärdar vi garantihandlingen eller låneavtalet. Under löptiden på garantin eller lånet följer vi upp hur riskerna förändras. Vi tar också hand om den löpande administrationen.

Om vi tvingas lösa en garantitagares lån får vi en fordran på det garanterade företaget. Då arbetar vi aktivt med att få tillbaka så mycket som möjligt av skulden. Det gör vi också om en låntagare inte kan betala tillbaka sitt lån till oss.