Avslutade garantier och lån

Riksgäldens åtagande avslutas när en lån- eller garantitagare återbetalar sitt lån. Det har skett i ett flertal fall under de senaste åren.

Flygplatsbolaget Swedavia betalade tillbaka sitt lån hos Riksgälden i mars 2013, statens kreditgaranti till Volvo Personvagnar avslutades i december 2012 och lånet till Botniabanan blev inomstatligt när Trafikverket tog över verksamheten.

Under Våra fordringar kan du läsa mer om den kreditgaranti som Riksgälden ställde ut för Saab Automobiles lån i Europeiska investeringsbanken. När Saab Automobile försattes i konkurs i december 2011 löste vi bolagets lån och fick en fordran på konkursboet.