Praktiskt stöd på garantiområdet

Riksgälden blir ofta tillfrågad om att bidra med tekniskt, praktiskt stöd och utbildning till garantimyndigheter runt om i världen.

Bland annat har Riksgälden på begäran från Europeiska kommissionen under 2016 aktivt arbetat med utbildning och stöd till den cypriotiska staten i frågor som rör kreditriskvärdering, uppföljning och rapportering av garantier. Riksgäldens assistans är en del av ett större reformarbete för Cyperns statsfinanser som inleddes då Cypern ansökte om ett stödprogram från Internationella valutafonden och Europeiska Unionen i samband med den senaste globala finanskrisen.

Riksgälden har också på begäran av internationella organisationer som Internationella valutafonden och Europeiska Unionen bidragit med utbildningstillfällen kring statliga garantier för företrädare från bland annat Brasilien, Kina, Thailand och Ukraina.