Internationella samarbeten och uppdrag

Sveriges modell för hantering av statliga garantier och lån infördes på 1990-talet och har vidareutvecklats sedan dess.

Många i vår omvärld är intresserade av vårt regelverk och vår långa erfarenhet av en effektiv och transparent hantering av statliga garantier och lån.

Riksgälden blir ofta tillfrågad om att delta i olika internationella forum på området. Det kan gälla policyarbete och utbyte av erfarenheter, eller utbildningsinsatser i länder där hanteringen av garantier och lån är i förändring.