Insättningsgarantin

Insättningsgarantin är ett konsumentskydd för pengar på konto. Den träder in om ett institut försätts i konkurs eller efter beslut av Finansinspektionen.

Garantin motverkar risken för en allvarlig störning i det finansiella systemet genom att den skapar trygghet för spararna och minskar risken för uttagsanstormningar i tider av finansiell oro.

Mer om insättningsgarantin