Finansiella stabilitetsrådet

Finansiella stabilitetsrådet är ett mötesforum med företrädare för Finansdepartementet, Finans-inspektionen, Riksbanken och Riksgälden. Rådet träffas normalt två gånger om året och diskuterar bland annat behovet av förebyggande åtgärder för att motverka att finansiella obalanser byggs upp.

Vid en finansiell kris ska rådet träffas oftare och diskutera vilka åtgärder som behövs för att hantera krisen. Rådet fattar inga beslut. Det gör regeringen och myndigheterna självständigt inom sina respektive ansvarsområden.

Öppen dagordning och protokoll

Dagordningen inför stabilitesrådets kommande möte läggs ut på rådets webbplats en vecka innan mötet. Protokoll från mötet publiceras senast två veckor efter mötet.

Finansmarknadsministern är ordförande

Rådets möten leds av statsrådet som är ansvarig för finansmarknadsfrågor. Övriga medlemmar är generaldirektören för Finansinspektionen, riksbankschefen och riksgäldsdirektören. 

Underlag och analyser

Drivkrafter bakom hushållens skuldsättning, pdf

Dagordningar och protokoll

Dagordningar och protokoll publiceras på Finansiella stabilitetsrådets webbplats.