Frågor och svar om minimikravet på nedskrivningsbara skulder

28 februari 2018

Riksgälden publicerade i februari 2017 en beslutspromemoria om minimikravet på nedskrivningsbara skulder. Här svarar Riksgälden samlat på frågor som kommit in kring vissa detaljer i promemorian.

Frågor och svar om minimikravet på nedskrivningsbara skulder, pdf

Dokumentet publicerades första gången i oktober 2017 och är nu uppdaterad med ytterligare en fråga och ett svar. Dokumentet finns även tillgängligt på sidan om Minimikrav på nedskrivningsbara skulder. Det kommer vid behov att kompletteras med ytterligare frågor och svar.

En engelsk version av dokumentet finns att läsa på sidan om Minimum requirement of eligible liabilities.

Vill du veta mer om resolution? Läs Riksgäldens beslut i december om krav på nedskrivningsbara skulder och planer för hur banker ska hanteras i kris

Kontakt

resolution@riksgalden.se