Frågor och svar om minimikravet på nedskrivningsbara skulder

6 oktober 2017

Riksgälden publicerade i februari 2017 en beslutspromemoria om minimikravet på nedskrivningsbara skulder. Här svarar Riksgälden samlat på frågor som kommit in kring vissa detaljer i promemorian.