Begäran om uppgifter för beräkning av resolutionsavgift

4 december 2018

Den 3 december skickade Riksgälden ut ett brev till alla institut med begäran om uppgifter för beräkning av resolutionsavgift för 2019.