Juridik

Avdelningen Juridik ansvarar för att Riksgälden följer gällande lagstiftning och övriga relevanta externa regelverk. Vi ger stöd och råd till verksamheten i juridiska frågor.

Ingela Grönquist

Ingela Grönquist

Chefsjurist
Avdelningschef Juridik