Anmälan Finansdagen 2021

Riksgälden bjuder in till Finansdagen – en digital konferens med spännande framtidsfrågor i fokus. Sista dag för anmälan var den 6 april.

Logga Finansdagen

Konferensen äger rum digitalt den 15 april klockan 9.00-12.00. Den är kostnadsfri och riktar sig främst till dig som jobbar på myndighet med ekonomifrågor samt till myndighetschefer. Du som har anmält dig får en länk till konferensen dagen innan.

Framtida betalningar – vad är på gång?

Det händer mycket inom betalningsområdet och utvecklingen går snabbt. Temat för dagen är Statens framtida roll på betalningsmarknaden och du kommer att få lyssna till bland annat Stefan Ingves som ger sin syn på framtidens betalningssystem. Paula da Silva, chef för SEB Transaction Services och ledamot i styrelsen för P27 Nordic Payments Platform, tar upp bankernas utmaningar och möjligheter i den snabba utvecklingen. Fredrik Bystedt berättar om utredningen om statens roll på betalningsmarknaden som han är huvudsekreterare för. Robin Teigland, professor inom Management of Digitalization, Chalmers tekniska högskola, pratar om framtida utveckling och utmaningar som kan komma att påverka de statliga betalningarna. Mårten Bjellerup, Riksgäldens chefsekonom, tar upp pandemins effekter på svensk ekonomi.

Ta del av hela programmet

Dagen innan konferensen får du en länk till den webbsida där konferensen äger rum. Anmälan är personlig. 

Anmälan är stängd.

Om du fyller i ett fält i formuläret på fel sätt får du ett felmeddelande i anslutning till fältet. I vissa hjälpmedel kan du behöva gå ur formuläret för att se dessa felmeddelanden.

Information om personuppgiftsbehandling

När du anmäler dig till ett arrangemang hos Riksgäldskontoret (Riksgälden) så behandlar vi de personuppgifter som du lämnar för att administrera och redovisa ev kostnader för arrangemanget. Uppgifter som kan behandlas är exempelvis titel, namn, organisation, epost och ev specialkost.

Om en extern leverantör används för arrangemanget så skriver vi personuppgiftsbiträdesavtal med dem. Utöver dessa personuppgiftsbiträden delar inte Riksgälden dina personuppgifter med någon part. Uppgifterna kommer inte att överföras till ett land utanför EU.

Uppgiften sparas i 36 månader för att kunna hantera kostnader relaterade till arrangemanget. Allmänt intresse utgör den lagliga grunden för behandling enligt Dataskyddsförordningen.

Du har rätt att få information om och tillgång till de personuppgifter Riksgälden behandlar och du har rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter. Kontakta oss på riksgalden@riksgalden.se.

Om du har frågor kring dataskydd så kan du kontakta Dataskyddsombudet på Dataskyddsombud@riksgalden.se

Läs mer om Riksgäldens personuppgiftshantering

Har du frågor om Finansdagen?

Välkommen att kontakta oss på finansdagen2021@riksgalden.se vid frågor.