Valutasäkrade betalningar

En myndighet som har in- eller utbetalningar i en annan valuta än svenska kronor kan säkra sig mot valutarisken genom att teckna en valutatermin hos Statens internbank. 

Valutaterminen är ett finansiellt kontrakt som tecknas mellan din myndighet och Riksgälden. Genom att teckna en valutatermin vet ni redan på affärsdagen hur stor en framtida in- eller utbetalning i utländsk valuta kommer att bli räknat i svenska kronor. På likviddagen utväxlar vi valutor enligt vad vi har kommit övernes om.

Vanligast är att vi betalar valutabeloppet till er och ni betalar motsvarande belopp i svenska kronor till oss enligt terminskontraktet. Därefter upprättar ni en betalning till er leverantör. Alternativt har ni ett framtida inflöde i utländsk valuta som ni vill valutasäkra mot svenska kronor. Det är även möjligt att valutasäkra andra valutor mot varandra, till exempel USD mot EUR om ett inflöde i EUR ska göras om till ett utflöde i USD till en förutbestämd växelkurs EUR/USD.

Att valutasäkra betalningar innebär att valutarisken försvinner eftersom beloppet på betalningen säkras oavsett hur valutakursen rör sig fram till betalningsdagen. Det blir också lättare att planera betalningsflöden och likviditet.

Valutaterminer kan tecknas i EUR, USD, CHF, GBP, DKK och JPY. Om din myndighet har behov av terminssäkring i andra valutor prövas det från fall till fall i en dialog mellan er och oss. Valutasäkring regleras i 13 § betalningsförordningen.

Har du frågor om valutaterminer?
Kontakta oss på telefon 08 613 45 80 alternativt via e-post statensinternbank@riksgalden.se