SITS - ditt analysverktyg

SITS, Samordnat IT-stöd för Statliga betalningar, är ett verktyg för att analysera din myndighets betalningar. I SITS kan du också registrera stora och brådskande direktbetalningar över Statens centralkonto i Riksbanken, SCR.

I SITS  får du information om:

  • myndighetens bankkonton
  • in- och utbetalningar per dag
  • de betalningstjänster myndigheten använder och kostnaden för dessa.  

Du kan bara ta del av information och statistik om din egen myndighet. Det finns möjlighet att jämföra din myndighets kostnader med andra myndigheters kostnader. 

För att bli användare i SITS fyller du i en ansökan.

Vissa myndigheter har också möjlighet att registera så kallade direktbetalningar över SCR.

Om du behöver hjälp är hjälpfunktionen i SITS alltid tillgänglig. Behöver du kontakta supporten? Gör det på telefon 08 613 45 80 alternativt via e-post till statensinternbank@riksgalden.se.