SIBS - din internetbank

SIBS är statens internbanks system där du kan utföra betalningar och andra uppdrag och få information om din myndighets betalningar. SIBS har ersatt de tidigare systemen SIBWebb och SITS.

I SIBS registrerar du uppdrag för:

 • lån till anläggningstillgångar
 • avistalån
 • bundna lån
 • placering av räntekontomedel
 • uttag från avistakonton
 • omföring mellan egna konton
 • inbetalning till Statens centralkonto i Riksbanken
 • korrigering mellan räntebärande och ickeräntebärande flöde
 • överföring till andra myndigheters räntekonton

I SIBS tar du fram:

 • engagemangsbesked
 • anslagsspecifikationer
 • fakturor och avier
 • kontoutdrag
 • ränteuppgifter
 • information om era konton hos Riksgälden
 • information om era kreditramar
 • information om era valutaterminer
 • lista över användare på din myndighet
 • likviditetsdiagram
 • ränta för anslag som återförs

Frågor och svar SIBS

Ta del av några vanliga frågor om hur du kommer igång med och använder SIBS.

Frågor och svar SIBS

Support

Vardagar kl 9.00–16.00
Telefon: 08 613 45 80
E-post: statensinternbank@riksgalden.se

Blanketter

Ansökan om behörighet till SIBS

Avsluta behörighet SIBS