Lån

Vi erbjuder lån på marknadsmässiga villkor baserade på Riksgäldens upplåningskostnader
på kapitalmarknaden. Låne- och kreditramar framgår av ert regleringsbrev.

Anläggningstillgångar som din myndighet använder i verksamheten ska normalt finansieras med lån hos oss. Vissa myndigheter har möjlighet att ta upp lån till annat än anläggningstillgångar, till exempel till infrastrukturinvesteringar.

Lån till anläggningstillgångar

Ni registrerar uppdrag om lån till anläggningstillgångar med hjälp av e-legitimation i SIBWebb.

Upplåning respektive amortering sker minst två gånger per år enligt kapitalförsörjningsförordningen. Vid en ökning av lånet omför ni beloppet till ert räntekonto. Om ni amorterar drar ni beloppet direkt från ert räntekonto. För att det ska fungera behöver ni vara anslutna till statens interna autogiro.

Som reservrutin för att ta upp lån till anläggningstillgångar i SIBWebb kan ni skicka in blanketten Låneansökan Anläggningstillgångar till oss. Ange det bank- eller plusgirokonto som vi ska betala till.

När ni amorterar behöver ni göra en betalning till ert avistakonto hos oss. Ni registrerar betalningen i er internetbank. Ni behöver inte faxa något underlag till oss för amorteringen.

Övriga lån

Ni ansöker om lån genom att registrera uppdrag med hjälp av e-legitimation i SIBWebb. Som reservrutin för att ta upp övriga lån i SIBWebb kan ni skicka blanketten Låneansökan/Utbetalning från avistakonto till oss.