Bidrag för EU-projekt

Svenska myndigheter deltar i ett antal EU-program som helt eller delvis finansieras av EU. 

EU-program finns till exempel inom jordbrukssektorn och regionalpolitiken.

I de fall där återflödet redovisas över statsbudgeten tar Riksgälden emot återflödet av pengar från EU och ser till att EU-bidrag betalas till respektive myndighet.

Om din myndighet deltar i ett nytt EU-program ska du kontakta oss. Vid behov ansöker du om ett konto hos oss för placering av era kommande EU-bidrag. Du ska även ange aktuell programkod och kontaktuppgifter till ansvarig person hos er.

Det finns även EU-bidrag som går direkt till mottagande part i Sverige. Exempel på detta är forskningssamarbeten.

Mer om EU-betalningar

Du kan läsa mer om EU:s budget och våra EU-betalningar på riksdagens webbplats EU-upplysningen.

EU-upplysningens webbplatsLäs mer om EU-betalningar på EU-upplysningens webbplats

Återflöden av EU-medel

Återflöden av EU-bidrag via Riksgälden och direkt till myndigheten