Tillstånd för att öppna valutakonto

En myndighet som tar emot utländsk valuta som inte ska växlas till svenska kronor behöver ett valutakonto.

Det gäller exempelvis om en myndighet är projektkoordinator i ett EU-projekt och får medel i euro. Din myndigheten behöver också ett valutakonto om ni tecknar valutaterminer med oss.

Öppna valutakonto

För att öppna ett valutakonto ska ni först ansöka om tillstånd från Riksgälden. Det gör ni genom att ansöka om valutakonto hos Danske Bank. Fyll i sektionen för valutakonto på blanketten: Danske Bank kontoansökan Blankett för att öppna konto hos Danske bank, pdf (öppnas i nytt fönster)

Har du frågor? Kontakta oss på telefon 08 613 45 80 alternativt via e-post till statensinternbank@riksgalden.se.