Tillstånd för att öppna bankkonto utomlands

En myndighet kan behöva ett bankkonto utomlands om myndigheten deltar i
samarbets- eller biståndsprojekt. 

Ni ansöker om tillstånd att öppna bankkonto utomlands genom att skicka ett brev till oss. I brevet anger ni syftet med bankkontot, i vilket land ni avser att öppna bankkonto, hur lång tid projektet beräknas pågå och projektets budget.

När ni har fått vårt godkännande kan ni därefter öppna bankkontot i det aktuella landet.

Har du frågor om bankkonton utomlands? Kontakta oss på telefon 08 613 45 80 eller e-post statensinternbank@riksgalden.se.