Öppna bankkonton i svenska kronor

De flesta myndigheter behöver öppna ett bankkonto i det räntebärande flödet. Det är ett nettokonto där in- och utbetalningar förs på samma konto. En del myndigheter behöver även konton i det icke räntebärande flödet.

Du ansöker om ett bankkonto genom att fylla i blanketten Öppna, ändra eller avsluta bankkonto och skicka den till ramavtalsbanken. Bank väljer du enligt rangordningen i ramavtalet för betalningstjänster. Blanketten kan du också få direkt från banken.

Innan kontot läggs upp skickar banken er ansökan till oss för godkännande. Ni får därefter blanketten i retur med information om det nya kontonumret.

Räntebärande flöde

Det räntebärande flödet avser medel för till exempel myndighetens förvaltning eller uppdragsverksamhet. De bankkonton som ni öppnar i det räntebärande flödet är informationsmässigt knutna till ert räntekonto i Riksgälden. Information om de betalningar ni gör förs över till räntekontot. Både inhemska betalningar och betalningar till utlandet görs över samma konto.

Icke räntebärande flöde

Myndigheter med sakanslag behöver också ett valfritt antal bankkonton i det icke räntebärande flödet. Flödet avser till exempel skatter, bidrag och transfereringar.

För att öppna bankkonto i svenska kronor utanför räntebärande och icke räntebärande flöde kan ni vända er direkt till ramavtalsbanken.

Blanketter för att öppna, ändra eller avsluta bankkonto

 

Regelverk

Betalningsförordningen