Återföra anslag

En myndighet får spara 3 procent av tilldelat anslag. Resterande del ska betalas tillbaka till Statens centralkonto i Riksbanken, SCR. 

Din myndighet betalar tillbaka anslagsmedel genom att registrera uppdrag under Återföra anslag i SIBS. Ränta på återfört anslag kan du enkelt beräkna i SIBS.

Regeringen kan i efterhand besluta att ni får disponera även den del av anslaget som är återbetald. Då kontaktar ni oss för att begära återbetalning.  

Hur mycket en myndighet disponerar i sparade medel framgår av myndighetens anslagsredovisning i Hermes.

Betalning av inkomsttitelmedel

Din myndighet betalar in inkomsttitelmedel genom att registrera uppdrag i SIBS under Överföra inkomsttitelmedel