Utbetalning av anslag

Riksgälden betalar normalt ut räntebelagda anslag månadsvis. En del myndigheter får anslag utbetalade kvartalsvis. Datum för utbetalning av anslag hittar du i vår kalender.

Utbetalningsdatum och utbetalningsplan framgår av ert regleringsbrev och beslutas av ert departement. Riksgälden ansvarar för att betala ut de räntebelagda anslagen till din myndighet. Du hittar anslagsspecifikationer i SIBS under fliken Engagemang.

Övriga anslag

Om din myndighet får sakanslag använder ni era bankkonton i det icke räntebärande betalningsflödet. Hur mycket ni har utnyttjat av anslaget framgår av er anslagsredovisning. Saknar din myndighet bankkonton i det icke räntebärande betalningsflödet behöver du öppna ett sådant bankkonto. Läs mer om hur du öppnar bankkonton