Anmäl stora betalningar

In- och utbetalningar som överstiger 500 miljoner kronor under en och samma dag ska din myndighet förhandsavisera till oss.

Förhandsaviseringen ska göras så tidigt som möjligt, men senast bankdagen före betalningen. Det är viktigt eftersom stora likvidflöden påverkar vår prognos över statens lånebehov. Då blir låne- och placeringsverksamheten effektivare och staten sparar pengar på en god kassahållning.

Avisering ska ske till e-postadressen prognos@riksgalden.se.