Våra tjänster

Medarbetare statens internbank, bild.

Hos Statens internbank kan myndigheter, affärsverk och statliga bolag få hjälp med finansiella tjänster. Ni kan bland annat placera medel, ta upp lån till anläggningstillgångar och valutasäkra betalningar.


Kontakta oss

Vi svarar på frågor om bland annat lån och placeringar, betalningar, bankkonton, anslag, räntekonton, valutaterminer och ramavtal.

Telefon: 08 613 45 80
Fax: 08 20 46 94
E-post: statensinternbank@riksgalden.se

 


 

Aktuell ränta

Räntan på avistakonton -0,25 procent från och med den 9 januari 2019.