Våra tjänster

Medarbetare statens internbank, bild.

Hos Statens internbank kan myndigheter, affärsverk och statliga bolag få hjälp med finansiella tjänster. Ni kan bland annat placera medel, ta upp lån till anläggningstillgångar och valutasäkra betalningar.


Kontakta oss

Vi svarar på frågor om bland annat lån och placeringar, betalningar, bankkonton, anslag, räntekonton, valutaterminer och ramavtal.

Telefon: 08 613 45 80
Fax: 08 20 46 94
E-post: statensinternbank@riksgalden.se

 


SITS - ditt analysverktyg!

I SITS hittar du statistik och kostnader för de betalningstjänster din myndighet använder. Du kan också jämföra din egen myndighets kostnader med andra myndigheters.

Läs mer om SITS

Aktuell ränta

Räntebild SIB (kan redigeras i Photoshop!).