Riksgäldens arbete för en säker betalningsmodell

Riksgälden bedömer årligen riskerna i den statliga betalningsmodellen. Vi skickar återkommande ut frågor om er betalningsverksamhet.

Informationen från er används till att identifiera risker så att vi kan åtgärda brister och förbättra säkerheten i betalningsmodellen i sin helhet.

Riksgälden arbetar kontinuerligt med att förbättra säkerheten i modellen genom höga krav på säkerhet i ramavtal för betaltjänster, förslag på ändringar och förtydliganden till förordning (2017:170) om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning (betalningsförordningen), föreskrifter och allmänna råd till förordningen samt genom utbildning och information.

Har du frågor eller synpunkter?

Kontakta Jessica Wickman på telefon
08 613 45 89 eller e-post till jessica.wickman@riksgalden.se

Läs mer

Statens betalningsmodell