Kostnadseffektiva betalningar

För att kunna betala eller ta emot betalningar måste myndigheten avropa betalningstjänster enligt gällande ramavtal. Bankernas avgifter för respektive tjänst regleras i ramavtalen.

För dig som arbetar med in- och utbetalningar på en myndighet finns en del saker du bör tänka på för att genomföra betalningar kostnadseffektivt:

  • Se till att de fakturor som ni skickar ut blir betalda i tid.
  • Se till att era betalningar görs på förfallodagen, förutom i de fall en tidig betalning innebär en nettovinst för staten.
  • Använd ändamålsenliga betalningstjänster.
  • Välj de betalningstjänster som är ekonomiskt mest fördelaktiga.
  • Utforma rutiner så att returer och felrättningar minimeras.
  • Försök att minimera antalet bankkonton. I normalfallet tar bankerna ut en årlig avgift per bankkonto.
  • Använd elektroniska rutiner vid överföring av betalningsuppdrag. Icke elektroniska rutiner (exempelvis checkar) ska bara användas i undantagsfall.