Använd beloppsgräns

Myndigheter ska enligt föreskrifterna till betalningsförordningen använda beloppsgränser för bankkonton som kan användas för utbetalningar.

Kravet på beloppsgräns avser bankkonton som är anslutna till statens toppkonton i ramavtalsbankerna och som används för utbetalningar (netto- eller utbetalningskonton). Det gäller konton både i det räntebärande och det icke räntebärande flödet. Kravet på beloppsgräns följer av föreskrifterna till 6§ i betalningsförordningen.

Införandet av beloppsgränser på bankkonton är ett sätt att minska risken för stora felaktiga betalningar. Riksgälden har utformat riktlinjer för myndighternas tillämpning av beloppsgränser. I ramavtalen för betalningstjänster finns funktioner för att kunna begränsa storleken på myndigheternas utbetalningar. Tjänsterna är betalningslimiter och flödeslimiter.

Beloppsgräns är en begränsning av uttag

Med beloppsgräns menas en begränsning av uttag från ett bankkonto. Begränsningen kan gälla enskilda betalningar eller betalningar under en viss tidsperiod. Överskrids beloppsgränsen stoppas betalningen. Det finns möjlighet att för varje bankkonto antingen välja betalningslimit eller flödeslimit.

Betalningslimit

En betalningslimit syftar till att begränsa enskilda uttag och sätts per bankkonto. Täckningskontroll mot beloppsgränsen görs på utbetalningsdagen innan utbetalning sker. En beloppsgräns kan sättas för en enskild betalning eller en enskild fil. Om utbetalning överskrider tillåten beloppsgräns stoppas betalningen.

Flödeslimit

Med flödeslimit begränsas de totala utbetalningarna på ett konto under en viss period. Valbara tidsperioder för en flödeslimit är en dag, en vecka, en månad och ett år. Täckningskontroll mot beloppsgränsen görs på utbetalningsdagen innan utbetalning sker. Bokförda uttag under pågående period räknar ner flödeslimiten. Om en utbetalning gör att beloppsgränsen för den aktuella perioden överskrids stoppas betalningen.