Använd beloppsgräns

Myndigheter ska enligt föreskrifterna till betalningsförordningen använda beloppsgränser för bankkonton som kan användas för utbetalningar.

Kravet på beloppsgräns avser bankkonton som är anslutna till statens toppkonton i ramavtalsbankerna och som kan användas för utbetalningar (nettokonton eller rena utbetalningskonton). Det gäller konton både i det räntebärande och det icke räntebärande flödet. Kravet på beloppsgräns följer av föreskrifterna till betalningsförordningen.

Införandet av beloppsgränser på bankkonton är ett sätt att minska risken för stora felaktiga betalningar. Med beloppsgräns menas en begränsning av uttag från ett bankkonto. Begränsningen kan gälla enskilda betalningar eller betalningar under en viss tidsperiod. Överskrids beloppsgränsen stoppas betalningen.

Riksgälden har utformat riktlinjer för myndighternas tillämpning av beloppsgränser. I ramavtalen för betalningstjänster finns funktioner för att kunna begränsa storleken på myndigheternas utbetalningar.